Ajankohtaista

12.5.2016

Ylijäämän jako

Osakaskunnan kokous pidettiin Sallan seurakuntasalilla tiistaina 22. maaliskuuta.

Vuoden 2015 ylijäämää päätettiin jakaa 28 000 euroa/ manttaali. 

Ylijäämä on osakkaiden ilmoittamilla tileillä viimeistään 12.5.2016.

Osakkaan tulee ilmoittaa muuttuneet pankkiyhteystiedot, osoitetiedot ja omistamaansa kiinteistöön kuuluvan osuuden muutokset ennen ylijäämän maksamista yhteismetsän toimistolle osoitteeseen marjaana.korpela@sallanyhteismetsa.fi.

Uusien osakkaiden on  esitettävä selvitys osakkuudestaan sekä ilmoitettava pankkiyhteystiedot ja osoitetiedot osakasluetteloon merkitsemistä varten.


Palaa otsikoihin