Ajankohtaista

Ylijäämän jako

Ylijäämää jaetaan osakkaiden ilmoittamille tileille viikolla 20, kuitenkin viimeistään perjantaina 19.5.2017.

Sallan yhteismetsä jakaa tilikauden 2016 ylijäämää 28 000 euroa/ manttaali. 

Osakkaan tulee ilmoittaa muuttuneet pankkiyhteystiedot, osoitetiedot ja omistamaansa kiinteistöön kuuluvan osuuden muutokset ennen ylijäämän maksamista yhteismetsän toimistolle osoitteeseen marjaana.korpela@sallanyhteismetsa.fi.

Uusien osakkaiden on  esitettävä selvitys osakkuudestaan sekä ilmoitettava pankkiyhteystiedot ja osoitetiedot osakasluetteloon merkitsemistä varten. 


Palaa otsikoihin