Kalastus

Naruskajoki

Naruskajoki sopii viehekalastukseen erinomaisesti. Joesta saa erityisesti taimenta, harjusta ja siikaa. Kalastuslupien myynnistä vastaa Ylikemin kalastusalue, joka myös hoitaa kalanpoikasten istutukset alueella. Ylikemin kalastusalueen luvan voi ostaa osoitteesta www.kalakortti.com

Pilkkikielto

Naruskajoen alaosalle Suukosken ja Siekakönkään väliselle alueelle on asetettu marraskuun alusta toukokuun loppuun ulottuva pilkkikielto. Pilkintää rajoittamalla turvataan harjuksen ja taimenen kasvuylikalastusta, mikä tarkoittaa, että liian nuorten kalojen kalastuksen seurauksena harjusten ja taimenen keskikoko pienenee ja lisääntymisteho heikentyy sekä nopeakasvuisten kalojen osuus kannasta pienenee. Pilkkikiellon vaikutuksia kalastoon seurataan ja saatujen tulosten peristeella hoitotoimia voidaan ulottaa myös joen keski- ja yläosalle.

Tiedote Naruskajoen kalastusrajoituksista.

Naruskajoen kalaston käyttö- ja hoitosuunnitelma.

Naruskajärvi

Naruskajärvi on vuokrattu. Lisätietoa Naruskajärven kalastusluvista löytyy osoitteesta http://naruskajarvi.fi/kalastusluvat

Verkkokalastus yhteismetsän alueella

Verkkokalastuksen lupia myydään Sallan yhteismetsän toimistolla. Yhteystiedot avautuvat tästä.

Naruskan palstan suosituimmat kalastusvedet ovat Saukkojärvi, Haltiajärvi ja Purkajärvi. Portin palstan suosituimpia kalastusvesiä ovat Suomujärvi, Kelkkalampi, Tuomilampi ja Pirtti-Raakku. Oulangan palstan kalastetuimmat vedet ovat Joutsenlampi, Siskelijärvi ja Siskelilampi.

Verkkokalastus on sallittu ympäri vuoden.

Kalastuslupamaksut

verkkolupa
5,00 €/kpl (max. 10 kpl)
viehelupa20,00 €
nuotta75,00 €

Verkkokalastuksen rajoitukset

  • Solmuväli on kaikissa vesissä 40 mm, jollei toisin ole ilmoitettu.
  • Metsäjärvellä sallitut solmuvälit ovat 15–19 mm ja yli 40 mm.
  • Seuraavilla vesialueilla on vapaa solmuväli: Rikkilampi, Suomujärvi, Siikajärvi, Saukkojärvi, Kalliojärvi, Pirttilampi, Vaara-Raakku, Joutsenlampi, Hietajärvi.
  • Naapurikalastuskuntiin rajoittuvilla alueilla käytetään näiden määrittämää silmäkokoa.
  • Verkkojen enimmäispituus on 30 metriä.
  • Verkkokalastus on kielletty Kalastajan torpan lammessa.
  • Yleisiä verkkolupia myydään enintään kymmenen kappaletta kalastajaa kohti. Verkkoja saa kerrallaan käyttää korkeintaan 8 kpl/pyyntikuntaRajoitus ei ole voimassa Naruskan ja Tenniön palstoilla.
  • Moottoriveneen käyttö on kielletty muualla paitsi Suomu- ja Hietajärvellä ja Joutsenlammella. Saukkojärvellä sähkömoottorilla ajo on sallittua.

Osa metsäautoteistä voi olla suljettuna ympäri vuoden. Kalastajat voivat saada puomin avaimen vuokralle korvausta vastaan.

Saalisilmoitus

Annathan meille palautetta kalastukseen liittyen alla olevalla saalisilmoituksella. Ilmoituksella kerätään tietoa vesistöjen ja kalakantojen kunnosta.


Ilmoituksen voi lähettää vapaamuotoisena myös sähköpostitse osoitteeseen vesa.tennila@sallanyhteismetsa.fi

Kalastuksenhoito

Kalavesiä hoidetaan siianpoikasten ja taimenen istutuksilla.