Osakaskunnan varsinainen kokous

Osakaskunnan varsinainen kokous pidettiin Sallan seurakuntasalilla perjantaina 1.12.2023 klo.18. Kokoukseen osallistui 66 osakasta. Kokouksessa vahvistettiin hallintoelimissä toimivien palkkiot vuodelle 2024. Erovuorossa olevat hoitokunnan jäsenet olivat Jussi Pirttilä ja Tapio Juokslahti. Heidän tilalleen hoitokuntaan valittiin Juha Hänninen ja Jukka Viitala. Juha Hänniselle varajäseneksi valittiin Pertti Aska ja Jukka Viitalalle Kyösti Ketola. Tilintarkastajaksi vuodelle 2024 valittiin KPMG … Read more

Syksyn kanalintulupien myynti on avattu Eräverkkoon

Metsäkanalintujen metsästys vuonna 2023 Vieraslupien myynti: Metsäkanalintujen vieraslupa 40,00 €/ vuorokausi.   Metsästysluvat voit ostaa Eräverkosta: Eräverkko avautuu tästä. Kestävän metsästyksen turvaamiseksi tietylle alueelle myydään vain rajoitettu määrä lupia ja saaliille on määritelty metsästäjäkohtainen päiväkiintiö, 2 kanalintua, joista enintään yksi (1) on metso. Osakaslupien myynti:Osakkaan metsäkanalintujen kausilupa maksaa 55,00 € tai 110,00 €. Osakkaan lupa sisältää myös … Read more

Ylijäämän jako

Sallan yhteismetsä on jakanut ylijäämää 27 000 euroa manttaalia kohden 15.5.2023. Pankista riippuen ylijäämän siirtymisessä voi mennä 1-2 pankkipäivää.

Osakaskunnan varsinainen kokous

Osakaskunnan varsinainen kokous pidettiin Sallan Seurakuntasalilla torstaina 30. maaliskuuta 2023 alkaen klo. 11.00. Läsnä oli 53 osakasta ja heillä yhteensä 4,553907 manttaalia ja ääntä. Esityslista avautuu tästä. Sallan yhteismetsän vuosikertomus 2022.

Harjoittelupaikka metsäalan opiskelijalle

Sallan yhteismetsä tarjoaa harjoittelupaikkaa metsäalan opiskelijalle kesä-elokuulle. Monipuoliseen työhön kuuluu mm. taimikoiden tarkastuksia, metsänviljelyn valvontaa ja korjuutarkastuksia. Yhteystiedot: Anne Harju puh. 040-5670670 anne.harju@sallanyhteismetsa.fi

Osakaskunnan varsinainen kokous

Osakaskunnan varsinainen kokous pidettiin Sallan Seurakuntasalilla perjantaina 2. joulukuuta 2022. Kokoukseen osallistui 55 osakasta. Esityslista avautuu tästä. Kokouksessa tuotiin osakaskunnalle tiedoksi Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunnan 23.8.2022 antama päätös. Kokouksessa vahvistettiin hallintoelimissä toimivien palkkiot vuodelle 2023. Toimikaudeksi 2023-2025 hoitokunnan jäseniksi valittiin Markus Viitala ja Tapio Sinkkilä. Henkilökohtaiseksi varajäseneksi Markus Viitalalle valittiin Ismo Uutela ja Tapio Sinkkilälle … Read more