Ylijäämän jako

Sallan yhteismetsä on jakanut ylijäämää 30 000 euroa manttaalia kohden 14.5.2024. Pankista riippuen ylijäämän siirtymisessä voi mennä 1-2 pankkipäivää.

Osakaskunnan varsinainen kokous

Pidettiin Sallan Seurakuntasalilla perjantaina 5. huhtikuuta 2024.Kokoukseen osallistui 38 osakasta. Hoitokunnan puheenjohtaja Timo Jumisko ja toiminnanjohtaja Anne Harju kertoivat yhteismetsän ajankohtaisista asioista. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2023 tilinpäätös.Vuoden 2023 toimintakertomus avautuu tästä. Kokouksessa hyväksyttiin hoitokunnan päätös jakaa ylijäämää 30 000 euroa manttaalille. Toiminnanjohtaja kävi läpi kokouksessa nykyisen hakkuusuunnitteen ongelmakohdat ja esitteli avoimen metsävaratiedon pohjalta tehdyt hakkuusuunnitelaskelmat. … Read more

Harjoittelupaikka metsäalan opiskelijalle

Sallan yhteismetsä tarjoaa reippaalle ja oma-aloitteiselle metsäalan opiskelijalle harjoittelupaikkaa ajanjaksolle kesäkuu-elokuu. Monipuoliseen työhön kuuluu mm. taimikoiden inventointia, metsänviljelyn valvontaa sekä korjuujäljen tarkastuksia. Palkkaus: YT/Meto TES Yhteydenotot:toiminnanjohtaja Anne Harju, puh. 040-5670670 tai anne.harju@sallanyhteismetsa.fi