Kauden 2024 kanalintulupien myynti on avattu Eräverkkoon

Vieraslupien myynti: Metsäkanalintujen vieraslupa 40,00 €/ vuorokausi. Metsästysluvat voit ostaa Eräverkosta: Eräverkko avautuu tästä. Kestävän metsästyksen turvaamiseksi palstoille myydään vain rajoitettu määrä lupia ja saaliille on määritelty metsästäjäkohtainen päiväkiintiö, 2 kanalintua, joista enintään yksi (1) on metso. Osakaslupien myynti:Osakkaan metsäkanalintujen kausilupa maksaa 55,00 € tai 110,00 €. Osakkaan lupa sisältää myös karhunpyyntiluvan.  Osakkaat voivat ostaa luvan … Read more

Ylijäämän jako

Sallan yhteismetsä on jakanut ylijäämää 30 000 euroa manttaalia kohden 14.5.2024. Pankista riippuen ylijäämän siirtymisessä voi mennä 1-2 pankkipäivää.

Osakaskunnan varsinainen kokous

Pidettiin Sallan Seurakuntasalilla perjantaina 5. huhtikuuta 2024.Kokoukseen osallistui 38 osakasta. Hoitokunnan puheenjohtaja Timo Jumisko ja toiminnanjohtaja Anne Harju kertoivat yhteismetsän ajankohtaisista asioista. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2023 tilinpäätös.Vuoden 2023 toimintakertomus avautuu tästä. Kokouksessa hyväksyttiin hoitokunnan päätös jakaa ylijäämää 30 000 euroa manttaalille. Toiminnanjohtaja kävi läpi kokouksessa nykyisen hakkuusuunnitteen ongelmakohdat ja esitteli avoimen metsävaratiedon pohjalta tehdyt hakkuusuunnitelaskelmat. … Read more

Harjoittelupaikka metsäalan opiskelijalle

Sallan yhteismetsä tarjoaa reippaalle ja oma-aloitteiselle metsäalan opiskelijalle harjoittelupaikkaa ajanjaksolle kesäkuu-elokuu. Monipuoliseen työhön kuuluu mm. taimikoiden inventointia, metsänviljelyn valvontaa sekä korjuujäljen tarkastuksia. Palkkaus: YT/Meto TES Yhteydenotot:toiminnanjohtaja Anne Harju, puh. 040-5670670 tai anne.harju@sallanyhteismetsa.fi

Osakaskunnan varsinainen kokous

Osakaskunnan varsinainen kokous pidettiin Sallan seurakuntasalilla perjantaina 1.12.2023 klo.18. Kokoukseen osallistui 66 osakasta. Kokouksessa vahvistettiin hallintoelimissä toimivien palkkiot vuodelle 2024. Erovuorossa olevat hoitokunnan jäsenet olivat Jussi Pirttilä ja Tapio Juokslahti. Heidän tilalleen hoitokuntaan valittiin Juha Hänninen ja Jukka Viitala. Juha Hänniselle varajäseneksi valittiin Pertti Aska ja Jukka Viitalalle Kyösti Ketola. Tilintarkastajaksi vuodelle 2024 valittiin KPMG … Read more

Ylijäämän jako

Sallan yhteismetsä on jakanut ylijäämää 27 000 euroa manttaalia kohden 15.5.2023. Pankista riippuen ylijäämän siirtymisessä voi mennä 1-2 pankkipäivää.

Osakaskunnan varsinainen kokous

Osakaskunnan varsinainen kokous pidettiin Sallan Seurakuntasalilla torstaina 30. maaliskuuta 2023 alkaen klo. 11.00. Läsnä oli 53 osakasta ja heillä yhteensä 4,553907 manttaalia ja ääntä. Esityslista avautuu tästä. Sallan yhteismetsän vuosikertomus 2022.

Etsimme reippaita raivaajia!

Etsimme reippaita raivaajia määräaikaiseen työsuhteeseen raivaussahatöihin.  Aikaisempi kokemus katsotaan eduksi.Työntekijällä tulee olla oma raivaussaha ja turvavarusteet.  Palkkaus Metsäalan työehtosopimuksen mukaan tai laskutus oman toiminimen kautta. Yhteydenotot mahdollisimman pian:Kirsi Tahvanainenpuh. 040-652 5999kirsi.tahvanainen@sallanyhteismetsa.fi

Osakas muistithan päivittää muuttuneet yhteystietosi

Osakkaan tulee tehdä ilmoitus Sallan yhteismetsälle jos osoite- tili- tai yhteystietoihin tulee muutoksia.  Ilmoituksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen marjaana.korpela@sallanyhteismetsa.fi tai postitse osoitteeseen: Sallan yhteismetsä Kuusamontie 25 98900 SALLA