Sallan yhteismetsän ylin päätäntävalta on kaksi kertaa vuodessa kokoontuvalla osakaskunnan kokouksella. Toimeenpanovalta on hoitokunnalla, johon kuuluu kuusi jäsentä. Sallan yhteismetsän ohjesäännön on vahvistanut Suomen metsäkeskuksen pohjoinen palvelualue 17.6.2021.

Sallan yhteismetsän tilintarkastuksesta vastaa KPMG Oy Ab

Hoitokunta

Puheenjohtajat
Puheenjohtaja Jumisko Timo puh. 0400-259 322
Varapuheenjohtaja Viitala Markus puh. 041-314 9341

Jäsenet
Hänninen Juha puh. 0400-196821
Kesälahti Juha puh. 0400-456 282
Sinkkilä Tapio puh. 0400-296 386
Viitala Jukka puh. 040-6764722

Kuva. Hoitokunnan puheenjohtaja Timo Jumisko