Toiminnanjohtaja

Anne Harju
puh. 040-567 0670
sähköposti: anne.harju@sallanyhteismetsa.fi

 • hallinto
 • puukaupat
 • kiinteistöasiat
 • tiekunnat

Suunnittelija

Pekka Määttä
puh. 040-557 7543
sähköposti: pekka.maatta@sallanyhteismetsa.fi

 • metsäsuunnittelu
 • leimikonsuunnittelu 
 • metsänhoitotöiden suunnittelu

Operaatioesimies

Kirsi Tahvanainen
puh. 040-652 5999
sähköposti: kirsi.tahvanainen@sallanyhteismetsa.fi

 • puunkorjuu
 • kaukokuljetus
 • metsänuudistaminen
 • metsänhoitotyöt
 • metsätiet 
 • lupakirjamyynti

Toimistonhoitaja

Marjaana Korpela
puh. 040-676 5600 
sähköposti: marjaana.korpela@sallanyhteismetsa.fi

 • osakasrekisteri
 • tonttien myynti ja vuokraus
 • kämppien vuokraus
 • metsästys- ja kalastuslupien myynti
 • kirjanpito