Hoitokunnan kokousten pöytäkirjat, kausi 2024

Hoitokunnan kokousten pöytäkirjat, kausi 2023

Pöytäkirja 24.11.2023 (12, 2022/2023) sekä Pöytäkirja 20.-24.11.2023 (13, 2022/2023)
Pöytäkirja 28.6.2023 (7, 2022/2023)
Pöytäkirja 22.6.2023 (6, 2022/2023)
Pöytäkirja 2.12.2022 (1/2022-2023)

Hoitokunnan kokousten pöytäkirjat, kausi 2021

Pöytäkirja 17.11.2021
Pöytäkirja 1.11.2021
Pöytäkirja 11.10.2021
Pöytäkirja 7.9.2021
Pöytäkirja 27.7.2021
Pöytäkirja 20.5.2021
Pöytäkirja 31.3.2021
Pöytäkirja 25.3.2021
Pöytäkirja 28.1.2021
Vuosikello 2021
Pöytäkirja 18.12.2020

Hoitokunnan kokousten pöytäkirjat, kausi 2020

Hoitokunnan kokousten pöytäkirjat, kausi 2019

Pöytäkirja 16.12.2019
Pöytäkirja 16.10.2019
Pöytäkirja 9.9.2019

Antti Lumijärven palkka on päätetty 1.2.2019 alkaen 3400 euroa (Hoitokunnan kokous 2/2019, 68§). Tapio ilmoitti kokouksessa virheellisesti palkaksi 3272 euroa. (Hoitokunnan kokous 2/2018, 60§). Pöytäkirjaan (7/2019) tehty kirjaus 100 euron korotuksesta, joten uusi palkka 1.9.2019 alkaen on 3500 euroa. 
Pöytäkirjaan lisätty Kursun määräalojen myyntihinta. Hinta oli 76000 –
79000 euroa. Koska päätöksestä tulee antaa pöytäkirjaote ostajalle,
on kirjattu ostajan kanssa sovittu hinta pöytäkirjaan. Asia käsiteltiin 5.8 pidettyjen haastattelujen jälkeen ja tilaisuudesta ei tehty erillistä pöytäkirjaa.

Sopinee lisätä päätös viime kokouksen pöytäkirjaan?

Pöytäkirja 22.7.2019
Pöytäkirja 17.7.2019
Pöytäkirja 5.6.2019

Liite 1, kannustepalkkiot:

Pöytäkirja 6.3.2019

Tiedoksi: pöytäkirjaan lisätty 76 § Katajikko 732-418-31-40 tilan osuuksien 0,010250 osalukua kauppa 8 200 euroa.

Pöytäkirja 20.12.2018

Hoitokunnan kokousten pöytäkirjat, kausi 2018

Kirjanpidon raportteja 1.1.-30.11.2018
Pöytäkirja 7.11.2018
Pöytäkirja 23.10.2018
Pöytäkirja 27.9.2018
Pöytäkirja 7.8.2018
Pöytäkirja 26.7.2018
Pöytäkirja 14.6.2018
Pöytäkirja 12.4.2018
Pöytäkirja 31.1.2018

Tiedoksi hoitokunnalle pykälään 70 on lisätty myös Tuomula tilan vaihtomahdollisuus.

Vuosikello 2018