Naruskajoki

Naruskajoki sopii viehekalastukseen erinomaisesti. Joesta saa erityisesti taimenta, harjusta ja siikaa. Kalastuslupien myynnistä vastaa Ylikemin kalastusalue, joka myös hoitaa kalanpoikasten istutukset alueella. Ylikemin kalastusalueen luvan voi ostaa osoitteesta www.kalakortti.com

Naruskajärvi

Naruskajärvi on vuokrattu. Lisätietoa Naruskajärven kalastusluvista löytyy Naruskajärven sivuilta.

Verkkokalastus Sallan yhteismetsän alueella

Naruskan palstan suosituimmat kalastusvedet ovat Saukkojärvi, Haltiajärvi ja Purkajärvi. Portin palstan suosituimpia kalastusvesiä ovat Suomujärvi, Kelkkalampi, Tuomilampi ja Pirtti-Raakku. Oulangan palstan kalastetuimmat vedet ovat Joutsenlampi, Siskelijärvi ja Siskelilampi.

Verkkokalastus on sallittu ympäri vuoden.

Perinteisistä muovisista pyydysmerkeistä on luovuttu. Riittää, että verkkokalastusluvan ostanut kalastaja merkitsee pyydykseen nimensä ja yhteystietonsa. 

Kalastuslupamaksut

Kalastusluvat ostat helposti Eräverkosta:
Eräverkko avautuu tästä.


Sallan yhteismetsän toimisto: Yhteystiedot avautuvat tästä

Kalastuslupien hinnat:

verkkolupa5,00 €/kpl (max. 10 kpl)
viehelupa (perhelupa) 20,00 €
nuotta75,00 €

Verkkokalastuksen rajoitukset

Verkot tulee merkitä näkyvästi ja kiinnittää niihin kalastajan nimi sekä yhteystiedot!

 • Solmuväli on kaikissa vesissä 40 mm, jollei toisin ole ilmoitettu.
 • Metsäjärvellä sallitut solmuvälit ovat 15–19 mm ja yli 40 mm.
 • Seuraavilla vesialueilla on vapaa solmuväli: Rikkilampi, Suomujärvi, Siikajärvi, Saukkojärvi, Kalliojärvi, Pirttilampi, Vaara-Raakku, Joutsenlampi, Hietajärvi.
 • Naapurikalastuskuntiin rajoittuvilla alueilla käytetään näiden määrittämää silmäkokoa.
 • Verkkojen enimmäispituus on 30 metriä.
 • Verkkokalastus on kielletty Kalastajan torpan lammessa.
 • Yleisiä verkkolupia myydään enintään kymmenen kappaletta kalastajaa kohti. Verkkoja saa kerrallaan käyttää korkeintaan 8 kpl/pyyntikunta. Rajoitus ei ole voimassa Naruskan ja Tenniön palstoilla.
 • Moottoriveneen käyttö on kielletty muualla paitsi Suomujärvellä, Hietajärvellä ja Joutsenlammella. Saukkojärvellä sähkömoottorilla ajo on sallittua.
 • Verkkokalastus on sallittua rajavyöhykkeellä ainoastaan Koivuselänlammessa ja Ahvenlammessa. Muista rajavyöhykelupa!

Osa metsäautoteistä voi olla suljettuna ympäri vuoden. Kalastajat voivat saada puomin avaimen vuokralle korvausta vastaan.

Saalisilmoitus

Annathan meille palautetta kalastukseen liittyen. Ilmoituksella kerätään tietoa vesistöjen ja kalakantojen kunnosta.

Saalisilmoitus v. 2023 avautuu tästä.

Ilmoituksen voi lähettää myös vapaamuotoisena sähköpostitse osoitteeseen marjaana.korpela@sallanyhteismetsa.fi

Kalastuksenhoito

Kalavesiä hoidetaan siianpoikasten ja taimenen istutuksilla.

Siian poikasten istutukset

Portin palsta
Vesistö:

 • Ahvenlampi
 • Iso-Sinnamolampi
 • Pikku-Sinnamolampi
 • Kelkkalampi
 • Eskonlampi
 • Kivilampi
 • Rytilampi
 • Laukkulampi
 • Pirttiraakku
 • Siulalampi
 • Pirttilampi
 • Onkilampi
 • Jakonlammit
 • Tuomilampi
 • Iso-Haukivaaranlampi
 • Pieni-Haukivaaranlampi
 • Haukivaara 2 pientä
 • Keihäslampi
 • Mäntyvaara/Paskakangas

Oulangan palsta
Vesistö:

 • Iso-Siskeli
 • Pikku-Siskeli
 • Korkeakumpulampi
 • Jouttenvaara
 • Kähisiä
 • Uopajalampi
 • Perälampi
 • Riivikkolampi
 • Pikku-Siskeli
 • Metsäjärvi
 • Kotalammit

Naruskan palsta
Vesistö:

 • Kenttälampi
 • Koivuselänlampi
 • Haltiajärvi
 • Kauralampi
 • Purkajärvi
 • Kalastaja
 • Puolivälilampi
 • Koirankuolema
 • Rovakaltio 3 kpl
 • Ahvenlammit
 • Kolmio
 • Pautatsi
 • Reikävaara

Taimenen poikasten istutus

Oulangan palsta
Vesistö:

 • Iso-Siskeli
 • Pikku-Siskeli
 • Kähisiä

Naruskan palsta

 • Kenttälampi
 • Haltiajärvi
 • Purkajärvi
 • Kauralampi
 • Koivuselänlampi

Portin palsta
Vesistö:

 • Kelkkalampi
 • Tuomilampi
 • Onkilampi
 • Haukilampi
 • Välilampi
 • Eskonlampi