Luontoelämyksiä yhteismetsän alueella

Sallan yhteismetsän alueella on erinomaiset mahdollisuudet metsästykselle ja muille luontoelämyksille. Katso tästä kartta palstoista (©.Maanmittauslaitos 2013).

Naruskan palsta (24 000 ha) sijaitsee Pohjois-Sallassa Venäjän rajalla. Rajavyöhykkeellä metsästys on kielletty. Palstan metsistä noin kolmasosa on taimikoita. Hakkuutoiminta alueella on vähäistä.

Tenniön palsta (1 700 ha) sijaitsee Pohjois-Sallassa Naruskan palstan eteläpuolella. Palstan pinta-alasta yli puolet on rajavyöhykkeellä, jossa metsästys on kielletty. Palstan puusto on pääosin nuorta ja varttunutta mäntymetsää.

Jaurun palsta (6 200 ha) sijaitsee Keski-Sallassa. Palstalla on paljon istutustaimikoita, mutta löytyy myös vanhaa metsää.

Portin palsta (13 700 ha) sijaitsee Luoteis-Sallassa Kemijärven rajalla. Palstan puusto on enimmäkseen nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää. Vanhaa metsää on palstan eteläosassa.

Oulangan palsta (6 000 ha) sijaitsee Etelä-Sallassa Kuusamon ja Posion rajalla. Vanhoja metsiä on palstalla hyvin vähän.

Ostopalstat (noin 19 000 ha) sijaitsevat eri puolilla Sallaa. Niiden pinta-alat vaihtelevat 5 ja 200 hehtaarin välillä. Esimerkiksi Sallan kirkonkylän läheisyydessä on palstoja yhteensä yli 1 000 hehtaaria.

Huomio! OSA METSÄAUTOTEISTÄ VOI OLLA SULJETTUINA PUOMEILLA YMPÄRI VUODEN.