Freeride-moottorikelkkailu

Sallan yhteismetsän alue tarjoaa monipuoliset maisemat moottorikelkkailuun. Sallan yhteismetsässä harjoitetaan metsätaloutta ympäri vuoden, kelkkailu on rajoitettu alueille, missä toiminta ei talvisaikaan ole aktiivista.

Luvat Freeride-moottorikelkkailuun myynnissä Eräverkon-verkkosivuilla.

Eräverkon Freeride-moottorikelkkaluvan voit ostaa tästä.

Freeride-moottorikelkkalupa

Freeride-moottorikelkkaluvan hinta on 40 euroa/ päivä.

  • Lupa on henkilökohtainen.
  • Lupa ostetaan päiväkohtaisesti.
  • Lupa on sähköisessä muodossa ja se lähetetään ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Tilausvahvistus toimii kelkkailulupana, joten tulosta se ja ota lupa ja maksukuitti mukaan. 
  • Lupia on rajattu määrä eri alueille. 
  • Jos haluat varata alueen isommalle ryhmälle, se onnistuu Sallan yhteismetsän toimistolta virka-aikana marjaana.korpela@sallanyhteismetsa.fi tai numerosta 040 676 5600.
  • Kaikki yhteismetsän maat eivät kuulu lupa-alueeseen. Huomioithan, että luvan ostamalla saat freeride-kelkkaluvan vain lupakartassa merkitylle alueille. Tarkista aina rajat ennen kuin lähdet ajamaan.

Freeridealueet

Sallan yhteismetsän alueella freeride-moottorikelkkailualue sijaitsee Portin palstalla.

Alue kelkkailuun on rajattu lupa-alue, jossa kelkkailija määrä on rajattu. Alue on aivan 5-tien läheisyydessä. Suomun palvelut ovat lupa-alueen lähellä ja alueelle pääsee helposti Suomulta lähtevää kelkkareittiä pitkin. 

Tarkemmat kartat ja ohjeet saa luvan oston yhteydessä sähköpostitse. 
Lupa-alueen rajat saa Oma riista -palvelun kanssa yhteensopiviin laitteisiin.

Tärkeää huomioitavaa:

Erityistä varovaisuutta maastoliikenteessä tulee noudattaa puuston suhteen. Taimikossa ajaminen on kielletty. Taimikot ovat nuoripuustoisia metsiä, joissa puuston pituus on alle 7 metriä. Huomaa, että nuori taimikko voi olla hangen pinnan alapuolella, jolloin se on erityisen herkkä vahingoittumaan ja näissä ajaminen on ehdottomasti kielletty. Ajosta seuraa korvausvastuu. Taimikoiden, kuten muunkin puuston taloudellinen merkitys on maanomistajalle erittäin suuri, joten kunnioita maanomistajan omaisuutta.

Erityistä varovaisuutta maastoliikenteessä tulee noudattaa myös eläinten suhteen. Lupa-alueet sijaitsevat poronhoitoalueella. Kaikilla palstoilla on vapaasti laiduntavia poroja myös talvella. Poronhoidolle ei saa aiheuttaa haittaa. Talvella porojen ravinto on tiukassa. Erityisesti naarasporot eli vaatimet ovat talvella erittäin herkkiä ja häirityksi tuleminen voi johtaa vasan menetykseen. Korvausvastuu on kelkkailijalla. Tarvittaessa vaihdetaan lupa-aluetta niin, että porot saavat olla rauhassa. Lupa-alueet ovat sen verta suuria, jotta tilaa on kelkkailijalla väistää. Moottorikelkkailu lupa-alueella tapahtuu kelkkailijan omalla vastuulla. Mikäli kelkkailija aiheuttaa toiminnallaan vahinkoa maanomistajalle tai kolmannelle osapuolelle on hän asiassa vahingonkorvausvastuussa. Mikäli lupa-alueella havaitaan epäasiallista käyttäytymistä, voidaan lupa-alue tarvittaessa sulkea ja luvanmyynti alueella lopettaa maanomistajan päätöksellä. Lupa-alue voidaan myös sulkea määräajaksi poronhoidollista syistä.

Luvattomasta kelkkailusta tehdään aina ilmoitus poliisille.

Lisätietoja Sallan yhteismetsän toimistolta virka-aikana:

kirsi.tahvanainen@sallanyhteismetsa.fi tai numerosta 040 6525999.

Maastoliikennelupa moottorikelkkailuun

Luvan saamiselle tulee olla peruste ja ajoreitti tulee osoittaa kartasta.
Maastoliikenneluvalla moottorikelkkailu on sallittu ainoastaan metsäautoteillä, avosoilla ja lampien/järvien jäillä. 

Maastoliikennelupa:    50€ / 1 vuosi.
Maastoliikenneluvan voit ostaa toimistolta: Yhteystiedot löytyvät täältä.


Maastoliikennelaki (Finlex)
Moottorikelkkailusta aiheutuneet vahingot (esim. metsätaloudelle aiheutuneet vahingot) on korvattava yhteismetsälle.