Osakaskunnan varsinainen kokous

Osakaskunnan varsinainen kokous pidettiin Sallan Seurakuntasalilla torstaina 30. maaliskuuta 2023 alkaen klo. 11.00. Läsnä oli 53 osakasta ja heillä yhteensä 4,553907 manttaalia ja ääntä.

Esityslista avautuu tästä.

  • Hoitokunnan puheenjohtaja Timo Jumisko ja toiminnanjohtaja Anne Harju esittivät ajankohtaisia yhteismetsään liittyviä asioista.
  • Kokouksessa vahvistettiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022.

Sallan yhteismetsän vuosikertomus 2022.

  • Kokouksessa hyväksyttiin hoitokunnan päätös jakaa ylijäämää 27 000 euroa manttaalille.
  • Kokouksessa päätettiin yksimielisesti antaa hoitokunnalle valtuudet määräalojen luovuttamiseen:
  1. n. 4,5 ha määräala Varvikossa sijaitsevalta tilalta, karttaliite avautuu tästä
  2. n. 19 ha ja 57 ha määräalat, karttaliite avautuu tästä