Osakaskunnan varsinainen kokous

Osakaskunnan varsinainen kokous pidettiin Sallan seurakuntasalilla perjantaina 1.12.2023 klo.18. Kokoukseen osallistui 66 osakasta.

Kokouksessa vahvistettiin hallintoelimissä toimivien palkkiot vuodelle 2024.

Erovuorossa olevat hoitokunnan jäsenet olivat Jussi Pirttilä ja Tapio Juokslahti. Heidän tilalleen hoitokuntaan valittiin Juha Hänninen ja Jukka Viitala. Juha Hänniselle varajäseneksi valittiin Pertti Aska ja Jukka Viitalalle Kyösti Ketola.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2024 valittiin KPMG Oy.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024.