Osakaskunnan varsinainen kokous

Pidettiin Sallan Seurakuntasalilla perjantaina 5. huhtikuuta 2024.
Kokoukseen osallistui 38 osakasta.

Hoitokunnan puheenjohtaja Timo Jumisko ja toiminnanjohtaja Anne Harju kertoivat yhteismetsän ajankohtaisista asioista.

Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2023 tilinpäätös.
Vuoden 2023 toimintakertomus avautuu tästä.

Kokouksessa hyväksyttiin hoitokunnan päätös jakaa ylijäämää 30 000 euroa manttaalille.

Toiminnanjohtaja kävi läpi kokouksessa nykyisen hakkuusuunnitteen ongelmakohdat ja esitteli avoimen metsävaratiedon pohjalta tehdyt hakkuusuunnitelaskelmat. Laskelmien mukaan suurin mahdollinen kestävä hakkuusuunnite on 70 000 m³. Kokouksessa hyväksyttiin hakkuusuunniteeksi ajalle 2025-2030 70 000 m³/v. Suunnitetta tarkennetaan metsävaratiedon päivittyessä vähintään viiden vuoden välein.

Kokouksessa annettiin hoitokunnalle valtuudet määräalan luovuttamiseen.
Kohde avautuvat tästä.

Kiitos kokoukseen osallistuneille.