Osakaskunnan varsinainen kokous

Osakaskunnan varsinainen kokous pidettiin Sallan Seurakuntasalilla perjantaina 2. joulukuuta 2022. Kokoukseen osallistui 55 osakasta.

Esityslista avautuu tästä.

Kokouksessa tuotiin osakaskunnalle tiedoksi Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunnan 23.8.2022 antama päätös.

Kokouksessa vahvistettiin hallintoelimissä toimivien palkkiot vuodelle 2023.

Toimikaudeksi 2023-2025 hoitokunnan jäseniksi valittiin Markus Viitala ja Tapio Sinkkilä. Henkilökohtaiseksi varajäseneksi Markus Viitalalle valittiin Ismo Uutela ja Tapio Sinkkilälle Jukka Viitala.

Valittiin tilintarkastajaksi tilivuodelle 2023 KPMG Oy.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023.

Annettiin hoitokunnalle valtuudet määräalan luovuttamiseen.

Kokouksen päätteeksi yhteismetsä onnitteli Markus Viitalaa 50-vuotispäivän johdosta sekä kiitti Jari Pohtilaa pitkästä rupeamasta hoitokunnassa. Jari Pohtilan muistamiset otti vastaan Aino Pohtila.

Harri Ruopsa Puhuri Oy:stä oli kertomassa Portin tuulivoimahankkeen etenemisestä.