Metsäkanalintujen metsästys vuonna 2024

Vieraslupien myynti vuonna 2024:
Metsäkanalintujen vieraslupa 40,00 €/ vuorokausi.
Luvat tulevat myyntiin Eräverkkoon 12.6.2024.

Osakaslupien myynti vuonna 2024:
Osakkaan metsäkanalintujen kausilupa maksaa 55,00 € tai 110,00 €. 
Osakkaan kausiluvalla saa metsästää kanalintuja, vesilintuja, jänistä sekä karhua. 

Osakkaan kausiluvat myydään yhteismetsän toimistolta. 
Yhteystiedot:
marjaana.korpela@sallanyhteismetsa.fi tai puh. 040-6765600.

Metsästysajat ovat asetuksien mukaisia. 
Metsästysajat ja mahdolliset rauhoitukset löytyvät Sallan Riistanhoitoyhdistyksen kotisivuilta. 

Nuorisoluvat

Alle 15-vuotias voi metsästää pienriistaa ilman omaa metsästyslupaa sellaisen henkilön metsästysluvan saaliskiintiöön, joka on täyttänyt 18 vuotta ja omaa aseen hallussapitoluvan. Alle 15-vuotiaan metsästäjän täytyy myös olla hänen välittömässä valvonnassaan.

Vesilintujen ja jäniksen metsästys

Ei osakkaalle 15,00 €/vrk.

Lupamyynti Sallan yhteismetsän toimistolta. 

Ketun, minkin, supikoiran, näädän, suden ja ilveksen metsästys

Ketun, minkin, supikoiran ja näädän metsästykseen ei vaadita erillistä maanomistajan lupaa. Suden, ilveksen, karhun ja ahman pyynti poikkeusluvalla.

Majavan ja kauriin metsästys

Kanadanmajavan pyyntilupa 150 €/vuosi.

Sallan yhteismetsän alueella kauriin metsästys on kielletty.

Metsästyksen valvonta ja riistanhoito

Metsästyksen valvojina toimivat hoitokunnan jäsenet, toimihenkilöt, hoitokunnan valtuuttamat henkilöt sekä tarpeen vaatiessa viranomaiset.

Naruskan, Jaurun, Portin ja Oulangan palstoille on tehty metson soidinalueen hoito- ja käsittelysuunnitelma. Riistanhoitoa harjoitetaan myös riistakolmiolaskennalla ja viemällä nuolukiviä yhteismetsän alueelle.