Sopimukset tärkeistä elinympäristöistä 

Sallan yhteismetsä on solminut sopimuksia erityisen tärkeiden elinympäristöjen tai muiden arvokkaiden luontokohteiden ominaispiirteiden säilyttämisestä 811,1 hehtaarin alueella.

METSO-metsiensuojeluohjelmaan osallistuminen 

Sallan yhteismetsä on osana METSO-ohjelmaa perustanut luonnonsuojelualueita Raakunselkään (54,9 ha), Keihässelkään (102,9 ha) ja Ritakorkian alueelle (126,3 ha).