Yhteismetsä puukaupan ja metsätalouden toimijana

Yhteismetsällä tarkoitetaan kiinteistöille yhteisesti kuuluvaa aluetta, joka on tarkoitettu käytettäväksi kestävän metsätalouden harjoittamiseksi sen osakkaiden hyväksi. Yhteismetsään kuuluvaa aluetta voidaan käyttää myös muuhun tarkoitukseen kuin metsätalouden harjoittamiseen, jos se on taloudellisesti tai muuten tarkoituksenmukaista.

Sallan yhteismetsän tavoitteena on kasvattaa yhä enemmän parempilaatuista puuta ja markkinoida se laajasti ja tehokkaasti.

Perusarvomme ovat:

  • omistajatyytyväisyys
  • asiakastyytyväisyys
  • yhteistyö on joukkuepeliä
  • kannamme vastuuta ympäristöstä
  • toimintamme on pitkäjänteistä
  • pyrimme jatkuvaan kehittymiseen