Puukauppaa toimituskauppana

Sallan yhteismetsän vuotuinen hakkuusuunnite talouskaudella 2021-2031 on 100.000 m3. Puukauppaa teemme pääosin toimituskauppana.
Yhteismetsän sopimusurakoitsijat kaatavat puut ja kuljettavat puutavaran metsätien laitaan, josta kuljetusyrittäjät toimittavat sen sovittuihin luovutuspaikkoihin sahalaitoksille ja terminaaleihin.

Puukauppaa tehdään jonkin verran myös pystykauppana.