Liity yhteismetsän osakkaaksi

Yhteismetsän osakkaaksi pääset vaihtamalla tilasi tai määräalan tilastasi yhteismetsäosuuksiin. Tarjoamme helpon tavan omistaa metsää, varteenotettava vaihtoehto myös sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa!

Pyydä tarjous ja kysy lisää vaihtoehdoista.

Toiminnanjohtaja Anne Harju
040-5670670

Yhteismetsä – vaivatonta metsänomistamista

Yhteismetsä on vanha, perinteinen metsänomistuksen muoto, joka on muuttunut moderniksi tavaksi omistaa metsää ja saada tasaista tuloa sijoituksestaan. Kiinnostus vaivattomaan metsänomistukseen yhteismetsissä on kasvanut, sillä yhä useammat metsänomistajat asuvat etäällä metsätiloistaan.

Yhteismetsä – ja siten myös yhteismetsän osakas – saa suurmetsätalouden edut monin tavoin.

Yhteismetsäosuuksia voi myydä ja ostaa. Yhteismetsään voi siis päästä mukaan omistamatta metsää ja yhteismetsästä voi erota myymällä osuuden. 

Yhteismetsään liittymisen etuja:

  • Yhteiskunta tukee yhteismetsään liittymistä
  • liittyminen luovutusvoitto- ja varainsiirtoverosta vapaa
  • Metsät ammattilaisten hoidossa
  • Osakkaat saavat tasaista tuloa
  • Osuuksilla voi käydä kauppaa 
  • Sukupolvenvaihdoksissa osuuksien käsittely on helppoa
  • Vaihdon yhteydessä on mahdollista muodostaa useita osuustiloja, mikä voi auttaa sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa

Vaihtosopimuksella yhteismetsän osakkaaksi

Metsänomistaja liittää metsätilansa tai määräosan metsätilastaan yhteismetsään ja saa vastikkeeksi yhteismetsän osuuksia. Osuuksien määrä lasketaan yhteismetsään liitettävän metsän arvon perusteella. Tilan luovuttaja ja yhteismetsä laativat sopimuksen alueen liittämisestä yhteismetsään ja maanmittauslaitos suorittaa kiinteistötoimituksen.

Metsä kuuluu jatkossa yhteismetsään, jossa sen metsänhoitoa koskevat päätöksen tehdään. 

Tasaista tuottoa sijoittamalla yhteismetsään

Suurmetsänomistajana yhteismetsä pystyy suunnittelemaan vuosittaiset hakkuunsa tasaisesti ja varmistamaan tasaisen tuoton osakkailleen. Puun myyjänä yhteismetsä on hyvässä asemassa pieniin yksityismetsän omistajiin nähden. Isoilla puuerillä on paremmat markkinat ja parempi hinta kuin pienillä erillä. Tehokkaalla suunnittelulla ja toteutuksella saadaan kustannushyötyä metsänhoito- ja uudistamistöissä  sekä puunkorjuussa.

Yhteismetsä ja verot

Kiinteistötoimitukset, jossa alue liitetään yhteismetsään yhteismetsäosuuksia vastaan, ovat maksuttomia. Kun metsänomistaja haluaa liittää omistamansa maat yhteismetsäalueeseen ja saa sitä vastaan yhteismetsän osuuksia, hän ei joudu maksamaan metsätilastaan luovutusvoittoveroa. Metsänomistaja ja yhteismetsä eivät myöskään joudu maksamaan varainsiirtoveroa.

Jos metsänomistaja myy metsätilansa yhteismetsälle tai jollekin muulle tavanomaisella kaupalla rahaa vastaan, hän maksaa myyntivoitostaan normaalin 30 tai 34 prosentin luovutusvoittoveron.

Muut linkit

Tietoa yhteismetsästä metsäsijoittamisen muotona. (Suomen Sijoitusmetsä Oy)
https://www.youtube.com/watch?v=tHL7NxUP3Lw