Moottorikelkkailu yhteismetsän alueella

Moottorikelkkailuun Sallan yhteismetsän alueella (kelkkareitin ulkopuolella) tarvitaan maastoliikennelupa. Maastoliikenneluvalla moottorikelkkailu on sallittu metsäautoteillä, avosoilla ja lampien/järvien jäillä. 

Hinnat:
Osakkaille 20€ / 5 vuotta.
Muut kuin osakkaat 20€ / 1 vuosi.

Maastoliikenneluvan voit ostaa toimistolta: Yhteystiedot löytyvät täältä.


Maastoliikennelaki (Finlex)
Moottorikelkkailusta aiheutuneet vahingot (esim. metsätaloudelle aiheutuneet vahingot) on korvattava yhteismetsälle.