Metsämme on PEFS ja FSC®(C111942) sertifioituja

Metsänhoitosuositukset ohjaavat hyvään ja kannattavaan metsänhoitoon. Hyvän metsänhoidon tavoitteena on metsien tuotanto- ja uudistumiskyvyn sekä metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen siten, että metsät tarjoavat tulevaisuudessakin merkittäviä tuloja ja virkistäytymismahdollisuuksia. Sallan yhteismetsä harjoittaa metsätaloutta siten, että myös muiden maankäyttömuotojen toimintaedellytykset säilyvät. Olemme sitoutuneet PEFC-metsäsertifiointi järjestelmään ja FSC®(C111942)-metsäsertifiointi järjestelmään.

Metsänuudistaminen

Metsä uudistetaan luontaisesti tai viljelemällä. Viljelymenetelmiä ovat kylvö ja istutus. Uudistettavana puulajina käytetään pääasiassa mäntyä, rehevimmillä paikoilla myös vähäisessä määrin kuusta. Onnistuneilla valinnoilla vältymme aikaa vieviltä täydennysviljelyiltä.

Maanpinnan muokkausmenetelmiä ovat äestys, auraus sekä kääntö- ja ojitusmätästys. Kulotusta käytetään, kun se on mahdollista. Metsää uudistettaessa huomioidaan vesistöt, suojavyöhykkeet muokkausalueiden reunoilla sekä maanpinnan muodot ja kasvillisuus. 

Nuoren metsän hoito

Nuoren metsän hoito on tärkeä vaihe metsien elinkaaressa. Oikeaan aikaan hoidettu metsä tuottaa omistajalle hyvälaatuisen ja tuottavan puuston. Hoidetut nuoret metsät ovat terveitä ja monimuotoisia.

Metsänuudistaminen

Metsä uudistetaan luontaisesti tai viljelemällä. Viljelymenetelmiä ovat kylvö ja istutus. Uudistettavana puulajina käytetään pääasiassa mäntyä, rehevimmillä paikoilla myös vähäisessä määrin kuusta. Onnistuneilla valinnoilla vältymme aikaa vieviltä täydennysviljelyiltä.

Maanpinnan muokkausmenetelmiä ovat äestys, auraus sekä kääntö- ja ojitusmätästys. Kulotusta käytetään, kun se on mahdollista. Metsää uudistettaessa huomioidaan vesistöt, suojavyöhykkeet muokkausalueiden reunoilla sekä maanpinnan muodot ja kasvillisuus. 

Metsäteiden rakentaminen

Sopivan tiheä metsätieverkosto tukee metsätalouden harjoittamista. Tavoitteena on, että metsätiet kestävät puutavaran kuljetukset kelirikkoaikaa lukuun ottamatta. Uusia metsäautoteitä rakennetaan harkiten täydentämään nykyistä tieverkostoa ja tukemaan kannattavaa puunkorjuuta. Metsäautoteiden perusparannukset ovat tarpeen korjaamaan vanhat metsäautotiet kestämään puutavara-autojen painon. Metsäteiden tarkalla suunnittelulla ohjataan alueella liikkumista ja näin voidaan suojella arvokkaimpia luontokohteita liialliselta kulumiselta. 

Osa metsäautoteistä voi olla puomeilla suljettuina ympäri vuoden.

Sallan yhteismetsä on osakkaana monissa eri tiekunnissa ja hoitaa usean tiekunnan kirjanpidon. Toimivat tiekunnat ovat kaikkien teiden käyttäjien etu. Ohessa on kuvattu erilaisia toimintamalleja tiekuntien toiminnan käynnistämiseksi ja hallinnon järjestämiseksi. Toimintamallit on tuottanut Puun tiet digiaikaan Lapissa-hanke.

Tiekunnan toiminnan käynnistäminen-toimintamalleja

Tuulivoima

Sallan yhteismetsä suhtautuu tuulivoiman tuotantoon positiivisesti ja pyrkii edesauttamaan hankkeiden etenemistä. Sallan yhteismetsä vuokraa alueitaan tuulivoimayhtiöille tuulivoimaloiden rakentamiseksi. Esimerkiksi Portin palstalle on jo kaavoitettu 8 tuulimyllyn tuulivoimahanke.